Indonesien,

  • Siden det nye dansk indonesiske handelskammer (Dancham Indonesia) blev en realitet i september 2015, har organisationen har langt større succes end man fra start forventede.

    Tilgangen af medlemmer, enkeltpersoner og virksomheder, har fra første dag været støt stigende. Og man er nu her i april maj 2016 oppe på hele 35. Og nye er formodentlig kommet til, når du læser dette.

    Danske erhvervsaktiviteter i Indonesien går langt tilbage. Og etableringen af det nye handelskammer er da også sket på den nu nedlagte organisation DBA´s fundament. DBA (Danish Business Association), blev etableret tilbage til 1948.

    Scandasia.com skriver at navneskiftet indikerer en ny energi, og tanken er at opbygge et stærkere og moderniseret udgave af organisationen. Bl. a. er man gået i samarbejde med den danske ambassade i Jakarta. Begge parter har jo som fælles mål, at fremme og støtte dansk handel og eksport til Indonesien og udvikle tættere bånd mellem indonesisk og danske handel.

    I følge handelskammeret er der stor dansk interesse for at etablere sig i Indonesien, eller handle med verdens fjerde mest befolkede land. Og man forventer derfor at medlemsfremgangen vil fortsætte.

  • I dag tirsdag er det to uger siden at jeg landede i Medan, Nord Sumatra, efter et par dage i Bangkok. Og for anden gang i træk blev det Medan. Igen. Det har jeg flere gode grunde til, d e t vil jeg komme tilbage til. Og...

Denne hjemmeside bruger  HTTP Cookies